Sık Sorulan Sorular

 1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
  Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergi değildir.
 2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
  Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul edilmektedir.
 3. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı?
  Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.
 4. Derginizin yayın aralığı nedir?
  Dergimiz yılda 1 sayı şeklinde çıkmaktadır.
 5. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
  Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili bilgiler sitemizde mevcuttu
 6. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
  Dergimizde yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir.
 7. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
  Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir.
 8. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini isteyebilir mi?
  Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş editörün onayı ile gerçekleştirilir.
 9. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
  Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Çerçevesinde savunur.
 10. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
  Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan çalışmalar da kabul edilmektedir.
 11. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
  Dergimize yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.